Методичні рекомендації з бенчмаркінгу, НАДУ

Методичні рекомендації підготовані для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Вони містять опис мети і завдань навчального модуля «Бенчмаркінг», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
 
Бенчмаркінг є одним із сучасних підходів до підвищення ефективності управління. В управлінській діяльності бенчмаркінг визначається як особлива процедура використання на практиці технологій, стандартів і методів роботи кращих організацій, найбільш ефективного функціонування територіальних соціально-економічних систем (міст, областей, країн тощо).
 
Бенчмаркінг територій дозволяє об’єктивно оцінювати результати, яких було досягнуто, у порівнянні з іншими територіями; визначати рівень досягнення цілей та виконання завдань; виділяти сильні сторони та слабкі місця, конкурентні переваги та недоліки; виокремлювати проблеми, що потребують пріоритетного вирішення; обґрунтовувати управлінські рішення та плани розвитку; відслідковувати зміни досягнутих результатів у часі; з’ясовувати причини отриманих результатів; дізнаватися про кращі практики, які були застосовані в інших областях (містах).

Бенчмаркінг, як компонент процесу планування розвитку територій, являє собою комплекс дій, спрямованих на порівняльний аналіз показників розвитку територій, встановлення та оцінювання основних факторів, що впливають на ефективність управлінських рішень з метою виявлення резервів підвищення рівня економічного і соціального розвитку територій.
 
Зміст курсу «Бенчмаркінг» розкриває теоретичні засади бенчмаркінгу, зокрема тлумачення основних понять, принципи застосування та завдання бенчмаркінгу, його типологію та загальну характеристику процесу. Бенчмаркінг розглядається як технологічна система, яка дає можливість на основі порівняння досліджуваного об’єкта з іншими подібними об’єктами за допомогою системи показників робити обґрунтований висновок про переваги і недоліки об’єкта, що досліджується.
 
Посилання для завантаження:
1. Методичні рекомендації з бенчмаркінгу
2. Посібник з бенчмаркінгу