Бізнесу та інвесторам

Проект міжнародної технічної допомоги “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України” (Проект РЕОП) спрямовано на розбудову спроможності обласних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад до планування місцевого економічного розвитку з використанням інструментів кількісного аналізу та прогнозування.
 
Проект розрахований на п’ять років: з березня 2010 року по лютий 2015 року. Географія діяльності Проекту охоплює Дніпропетровську та Львівську області. Учасниками Проекту РЕОП є міста Львів, Дрогобич та Червоноград у Львівській області, а також міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг та Нікополь y Дніпропетровській області.
 
Бенчмаркінг конкурентних переваг
Бенчмаркінг основних факторів конкурентоздатності використовуватиметься для визначення конкурентних переваг міст, що є важливим елементом встановлення пріоритетів їх економічного розвитку. Порівняльний аналіз конкурентних переваг дозволить містам співставити свої результати з показниками своїх реальних або потенційних конкурентів з України та Європи. Бенчмаркінг муніципальної конкурентоздатності охоплюватиме наступні сфери: наявні ресурси, рівень і динаміка економічного розвитку, продуктивність праці й сфера зайнятості, інвестиційна активність і бізнес-середовище, інфраструктура і транспорт, освіта та інновації, тощо.
 
Демографічний прогноз          
Демографічні тенденції мають значний вплив на майбутні видатки, доходи та економічний потенціал міст. Для кожної міста буде розроблено довгостроковий демографічний прогноз, що дозволить оцінити майбутній вплив демографічної ситуації на місцевий економічний розвиток.
 
Економічний прогноз
Реалістична оцінка майбутніх економічних умов є ключовим елементом довгострокового планування економічного розвитку. На основі прогнозу робочої сили та продуктивності праці для кожного з міста буде розроблено прогноз валового внутрішнього продукту. Він дозволить визначити найбільш впливові фактори продуктивності муніципальної економіки.
 
Фіскальний прогноз  
Фіскальний прогноз дозволить визначити майбутній обсяг доступних бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного розвитку міста. Він буде розроблений на основі результатів економічного прогнозу та визначатиме реальні можливості кожного міста щодо впровадження стратегії економічного розвитку.
 
Пріоритети економічного розвитку
Стратегічні пріоритети економічного розвитку міст буде визначено на основі результатів бенчмаркінгу їх конкурентних переваг та оцінки майбутніх демографічних, економічних і фіскальних умов і обмежень. Пріоритети будуть обговорені та узгоджені з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі з представниками бізнесу. За результатами цих консультацій Проект РЕОП спільно з міською владою здійснить оновлення наявних стратегій та планів економічного розвитку міст-учасників.
 
Виконавцем Проекту РЕОП є Конференційна рада Канади (www.conferenceboard.ca) – найбільша неприбуткова організація Канади, що займається прикладними дослідженнями y сфері публічної політики, економічного розвитку та людських ресурсів. Проект здійснюється за фінансування Уряду Канади.