Демографічний прогноз до 2030 року для Червонограда

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Червонограді, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 р. та запропоновано рекомендації для покращення демографічної ситуації в місті. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Червонограда, використано статистичні дані щодо кількості населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнта народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
Згідно з прогнозом, середня очікувана тривалість життя жінок у Червонограді зросте з 83,4 років у 2010 р. до 85,8 років у 2030 р., а чоловіків — з 67,2 до 72,9. Таким чином, очікується, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок суттєво зменшиться. Упродовж прогнозного періоду сумарний коефіцієнт народжуваності збільшиться з 1,42 до 1,77, а сальдо міграції залишатиметься від’ємним на рівні -105 осіб на рік, починаючи з 2017 року, оскільки більше людей покидатимуть місто, ніж переїжджатимуть до нього.
 
Попри більшу тривалість життя та вищий коефіцієнт народжуваності, чисельність мешканців міста зменшуватиметься, а населення й надалі старішатиме. Його кількість зменшиться на 5,3% — з 82 542 осіб у 2011 р. до 78 148 осіб у 2030 р.
 
Те, що кількість населення зменшуватиметься, незважаючи на покращення умов, — наслідок впливу низьких коефіцієнтів народжуваності у 1990-х та на початку 2000-х років. Це відчуватиметься упродовж наступних 20 років, коли покоління, народжене в той період, стане працездатним і почне народжувати дітей. Незважаючи на певне зростання коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Чисельність новонароджених зменшиться з 909 осіб у 2010 р. до 713 осіб у 2030 р.
 
Також відбудеться суттєве зменшення кількості наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр. чисельність населення працездатного віку зменшиться на 18%, незважаючи на збільшення пенсійного віку жінок, і становитиме 42 тис. осіб у 2030 р.
 
Чисельність молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 34% від 2011 до 2030 рр. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в місті. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 41 та 34 роки. У 2030 р. медіанний вік становитиме 47 років для жінок та 41 рік для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на частину населення, яке працює, збільшиться, оскільки їй доведеться утримувати більшу кількість осіб непрацездатного віку. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 60 осіб непрацездатного віку (літніх людей та дітей). У 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 84 особи непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку.

 

Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Червонограда