Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровська

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Дніпропетровську, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в місті. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.

Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Дніпропетровська, використано наявні статистичні дані щодо кількості населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнта народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.

Згідно з прогнозом, середня тривалість життя жінок у Дніпропетровську зростає з 75,2 років у 2010 р. до 76,8 років у 2030 р., а чоловіків — з 65,6 до 68,8. Таким чином, очікується, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок зменшиться. Сумарний коефіцієнт народжуваності зростатиме упродовж прогнозного періоду з 1,26 у 2010 р. до 1,52 у 2030 р. Передбачено, що сальдо міграції залишиться від’ємним, оскільки більше людей покидатимуть місто, ніж прибуватимуть до нього. Відповідно до прогнозу, динаміка покращиться, і чиста міграційна втрата населення становитиме 800 осіб на рік.

Попри більшу очікувану тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, кількість населення зменшуватиметься й надалі старішатиме. Його чисельність зменшиться на 13% — з 997 тис. осіб у 2011 р. до 867 тис. осіб у 2030 р.

Наслідки, спричинені низькими коефіцієнтами народжуваності у 1990-х та на початку 2000-х років, будуть відчутними упродовж наступних 20 років, коли люди, народжені в цей період, почнуть народжувати дітей. Незважаючи на певне зростання коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Кількість новонароджених значно зменшиться — з 10 105 немовлят у 2010 р. до 6 098 немовлят у 2030 р.

Також відбудеться суттєве зменшення чисельності наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр., незважаючи на збільшення пенсійного віку жінок, кількість населення працездатного віку зменшиться на 20% та становитиме в 2030 р. 496 тис. осіб. Чисельність молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 46% від 2011 до 2030 рр. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в місті. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 42 та 35 років. У 2030 р. медіанний вік становитиме 48 років для жінок та 42 роки для чоловіків.

Соціальне та фінансове навантаження на частину населення, яка працює, збільшиться, оскільки їй доведеться утримувати більшу кількість осіб непрацездатного віку. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадала 61 особа непрацездатного віку (літні люди та діти). У 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 75 осіб непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку. 

Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровська