Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровської області

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Дніпропетровській області, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в області. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Дніпропетровської області, використано статистичні дані щодо кількості населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнту народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
У прогнозі середня очікувана тривалість життя в Дніпропетровській області зростає з 73,7 років у 2010 р. до 74,7 років у 2030 р. для жінок і з 63,6 років до 66,1 років для чоловіків. Таким чином, передбачено, що різниця між тривалістю життя чоловіків і жінок суттєво зменшиться. Сумарний коефіцієнт народжуваності зросте упродовж прогнозного періоду з 1,40 у 2010 р. до 1,78 у 2030 р. Очікується, що сальдо міграції буде позитивним, починаючи з 2013 року, і стабілізується на рівні 600 осіб на рік.
 
Попри більшу тривалість життя, вищу народжуваність та покращення міграційного сальдо, чисельність населення зменшуватиметься, а мешканці області й надалі старішатимуть. Кількість населення зменшиться на 12,1% — з 3 333 195 осіб у 2011 р. до 2 928 374 осіб у 2030 р.
 
Зменшення чисельності населення — наслідок впливу низьких коефіцієнтів народжуваності у 1990-х та на початку 2000-х років, який відчуватиметься упродовж наступних 20 років, коли покоління, народжене в той період, стане працездатним і почне народжувати дітей. Незважаючи на певне зростання сумарного коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Чисельність новонароджених зменшиться з 35 600 у 2010 р. до 26 500 у 2030 р.
 
Також відбудеться суттєве зменшення чисельності наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр. кількість населення працездатного віку зменшиться на 16%, незважаючи на збільшення пенсійного віку для жінок, і становитиме 1,70 млн. осіб у 2030 р. Чисельність молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 37% від 2011 до 2030 рр. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в області. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 42 та 35 років. У 2030 р. медіанний вік становитиме 46 років для жінок та 40 років для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на частину населення, яка працює, збільшиться, оскільки їй доведеться утримувати більшу кількість осіб, котрі не працюють. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 66 осіб непрацездатного віку (літніх людей та дітей). До 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 74 особи непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку.
 
Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровської області