Демографічний прогноз до 2030 року для Дрогобича

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Дрогобичі, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в місті. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Дрогобича, використано історичні статистичні дані щодо кількості населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнта народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
Згідно з прогнозом, середня очікувана тривалість життя жінок у Дрогобичі зросте з 78,6 років у 2010 р. до 82,2 років у 2030 р., а чоловіків — з 70,4 до 76,1. Таким чином, очікується, що різниця між тривалістю життя чоловіків і жінок суттєво зменшиться. Сумарний коефіцієнт народжуваності зростатиме упродовж прогнозного періоду (з 1,16 у 2010 р. до 1,21 у 2030 р.), а сальдо міграції залишатиметься від’ємним, оскільки більша кількість людей покидатимуть місто, ніж переїжджатимуть до нього. Проте спрогнозовано, що динаміка покращиться, а міграційні втрати населення становитимуть -62 особи на рік.
 
Попри більшу тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, чисельність мешканців міста зменшуватиметься, а населення й надалі старішатиме. Кількість мешканців міста зменшиться на 7,4% — з 96 600 осіб у 2011 р. до 89 500 осіб у 2030 р.
 
Те, що кількість населення зменшуватиметься, незважаючи на покращення умов, — наслідок впливу низьких коефіцієнтів народжуваності у 1990-х та на початку 2000-х років. Це буде відчутно упродовж наступних 20 років, коли покоління, народжене в той час, стане працездатним і почне народжувати дітей. Незважаючи на певне зростання коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Кількість новонароджених зменшиться з 933 осіб у 2010 р. до 633 осіб у 2030 р.
 
Також відбудеться суттєве зменшення чисельності наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр. кількість населення працездатного віку зменшиться на 13%, незважаючи на збільшення пенсійного віку жінок, і становитиме 52 900 осіб у 2030 р.
 
Чисельність молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 39% упродовж 2011-2030 рр. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в місті. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 38 та 34 роки. У 2030 р. становитиме 45 років для жінок та 43 роки для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на частину населення, яка працює, збільшиться, оскільки їй доведеться утримувати більшу кількість осіб непрацездатного віку. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 59 осіб непрацездатного віку (літніх людей та дітей). У 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 69 осіб непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку.
 
Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Дрогобича