Демографічний прогноз до 2030 року для Кривого Рогу

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Кривому Розі, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в місті. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Кривого Рогу, використано статистичні дані щодо чисельності населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнта народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
Згідно з цим прогнозом, середня очікувана тривалість життя жінок у Кривому Розі зростає з 72,6 років у 2010 р. до 73,6 років у 2030 р., а чоловіків — з 61,9 до 65,9 років. Таким чином, очікується, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок істотно зменшиться. Сумарний коефіцієнт народжуваності зростатиме упродовж прогнозного періоду з 1,32 у 2010 р. до 1,52 у 2030 р. Спрогнозовано, що сальдо міграції залишатиметься від’ємним до 2014 року. Проте передбачено, що сальдо міграції стане додатнім і, починаючи з 2017 року, стабілізується на рівні 596 осіб на рік.
 
Попри більшу очікувану тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, кількість населення зменшуватиметься й надалі старішатиме. Його чисельність стане меншою на 13% — з 666 462 осіб у 2011 р. до 576 971 особи у 2030 р.
 
Те, що кількість населення зменшуватиметься, незважаючи на покращення умов, — наслідок впливу низьких коефіцієнтів народжуваності в 1990-х та на початку 2000-х років. Це буде відчутно упродовж наступних 20 років, коли покоління, народжене в той період, стане працездатним і почне народжувати дітей. Незважаючи на певне зростання сумарного коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Кількість новонароджених зменшиться з 7 002 немовлят у 2010 р. до 4 651 немовляти у 2030 р.
 
Також відбудеться суттєве зменшення чисельності наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр. кількість населення працездатного віку зменшиться на 16%, незважаючи на збільшення пенсійного віку для жінок, та становитиме в 2030 р. 340 тис. осіб.
 
Чисельність молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 38% від 2011 до 2030 рр. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в місті. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 41 та 34 роки відповідно. У 2030 р. медіанний вік становитиме 46 років для жінок та 40 років для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на мешканців міста, які працюють, збільшиться, оскільки їм доведеться утримувати більшу кількість осіб непрацездатного віку. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 64 особи непрацездатного віку (літніх людей та дітей). У 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 70 осіб непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку.
 
Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Кривого Рогу