Демографічний прогноз до 2030 року для Львівської області

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію у Львівській області, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в області. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Львівської області, використано статистичні дані щодо чисельності населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнту народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
У прогнозі середня очікувана тривалість життя жінок у Львівській області зростає з 77,2 років у 2010 р. до 80,2 років у 2030 р., а чоловіків — з 67,2 до 70,0. Таким чином, передбачено, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок залишиться майже незмінною. Сумарний коефіцієнт народжуваності зросте упродовж прогнозного періоду з 1,47 у 2010 р. до 1,76 у 2030 р. Очікується, що сальдо міграції залишатиметься від’ємним упродовж усього прогнозного періоду, але, починаючи з 2014 року, стабілізується на рівні -476 осіб на рік.
 
Попри більшу тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, чисельність мешканців області зменшуватиметься, а населення й надалі старішатиме. Кількість населення зменшиться на 5% — з 2 526 378 осіб у 2011 р. до 2 409 871 особи у 2030 р.
 
Зменшення чисельності населення, незважаючи на покращення умов, — наслідок впливу низьких коефіцієнтів народжуваності у 1990-х і на початку 2000-х років, який буде відчутний упродовж наступних 20 років, коли покоління, народжене в той час, стане працездатним і народжуватиме дітей. Незважаючи на певне зростання рівня народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Чисельність новонароджених зменшиться з 28 651 осіб у 2010 р. до 23 302 осіб у 2030 р.
 
Також відбудеться суттєве зменшення кількості наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр. чисельність мешканців області працездатного віку зменшиться на 9%, незважаючи на збільшення пенсійного віку жінок, і становитиме 1,40 млн. осіб у 2030 р. Кількість молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 33% від 2011 до 2030 рр. Зменшення чисельності та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в області. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 39 та 33 роки, а у 2030 р. становитиме 44 роки для жінок та 39 років для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на частину населення, яке працює, збільшиться, оскільки їй доведеться утримувати більшу кількість осіб, які не працюють. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 65 осіб непрацездатного віку (літніх людей і дітей). До 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 73 особи непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку жінок.
 
Файли: 
Демографічний прогноз для Львівської області (українською)
Демографічний прогноз для Львівської області (англійською)