Демографічний прогноз до 2030 року для Львова

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію у місті Львові, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в місті. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Львова, використано статистичні дані щодо чисельності населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Проведення демографічного прогнозування передбачає застосування трьох основних припущень щодо сумарного коефіцієнту народжуваності, середньої очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
Згідно з прогнозом, середня очікувана тривалість життя жінок у Львові зростає з 79,5 років у 2010 р. до 85 років у 2030 р., а чоловіків — від 71,3 до 77,8. Таким чином, очікується, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя обох статей зменшиться. Показник середньої очікуваної тривалості життя у Львові вищий за середній показник в Україні та наближається до показників у Польщі та Європі. Загалом, у середньому львів’яни живуть на 6 років більше, ніж українці (згідно із статистичними даними 2010 р.), а до 2030 р. ця різниця збільшиться до 9 років. Сумарний коефіцієнт народжуваності зросте упродовж прогнозованого періоду від 1,22 у 2010 р. до 1,60 у 2030 р. Очікується, що сальдо міграції залишатиметься від’ємним до 2014 року. Проте прогнозується, що сальдо міграції досягне додатнього значення в 2015 р. та стабілізується на рівні показника 1 011 осіб на рік, починаючи від 2020 р.
 
Попри більшу середню очікувану тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, чисельність населення потроху зменшуватиметься з 752 187 осіб у 2011 р. на 1% і становитиме 746 722 осіб у 2030 р. До того ж, населення й надалі старішатиме. Наслідки, спричинені низькими коефіцієнтами народжуваності у 1990-х та на початку 2000-х років, будуть відчутними упродовж наступних 20 років, коли люди, народжені в цей період, почнуть народжувати дітей.
 
Незважаючи на певне зростання рівня народжуваності, кількість новонароджених зменшиться від 7 576 осіб у 2010 р. до 6 593 осіб у 2030 р. через брак жінок дітородного віку. Від 2011 до 2030 рр. чисельність населення працездатного віку, особливо молоді, зменшиться на 9%, попри збільшення пенсійного віку для жінок, та становитиме 429 тис. осіб у 2030 р. А кількість осіб від 16 до 30 років зменшиться на 36% від 2011 до 2030 рр. Зменшення чисельності населення працездатного віку та його старіння впливатимуть на економічну ситуацію в місті. У 2011 р. медіанний вік жінок та чоловіків становив 39 та 34 роки, а у 2030 р. становитиме 45 років для жінок та 41 рік для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на осіб, які працюють, збільшиться, позаяк їм доведеться утримувати більшу кількість осіб непрацездатного віку. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 59 осіб непрацездатного віку (літніх людей та дітей). У 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 74 особи непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку для жінок.
 
Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Львова