Демографічний прогноз до 2030 року для Нікополя

У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Нікополі, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в місті. Прогноз містить передбачення щодо кількості населення та його статево-вікової структури.
 
Для прогнозування чисельності населення в демографічній моделі, розробленій спеціально для Нікополя, використано статистичні дані щодо кількості населення, народжуваності, смертності, міграційного припливу та міграційного відтоку. Щоб провести демографічне прогнозування, слід зробити три основні припущення: щодо сумарного коефіцієнта народжуваності, середної очікуваної тривалості життя та сальдо міграції.
 
У прогнозі середня очікувана тривалість життя жінок у Нікополі збільшується з 73,1 років у 2010 р. до 75,2 років у 2030 р., а чоловіків – з 62,6 до 65. Таким чином, передбачено, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок зменшиться.
 
Сумарний коефіцієнт народжуваності зросте упродовж прогнозного періоду з 1,46 у 2010 р. до 1,68 у 2030 р. Сальдо міграції залишатиметься від’ємним. Однак спрогнозовано, що ситуація покращиться і цей показник стабілізується: втрати населення через міграцію щороку зменшуватимуться, поки сальдо міграції не досягне в 2017 р. -125 осіб на рік.
 
Попри більшу середню очікувану тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, чисельність населення зменшуватиметься, а населення й надалі старішатиме. Кількість населення зменшиться на 21,2% – з 123 838 осіб у 2011 р. до 97 637 осіб у 2030 р.
 
Те, що чисельність населення зменшуватиметься, незважаючи на покращення умов, – наслідок впливу низьких коефіцієнтів народжуваності у 1990-х та на початку 2000-х років. Це відчуватиметься упродовж наступних 20 років, коли покоління, народжене в той період, стане працездатним і почне народжувати дітей. Незважаючи на певне зростання сумарного коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Чисельність новонароджених зменшиться з 1 263 осіб у 2010 р. до 789 осіб у 2030 р.
 
Також відбудеться суттєве зменшення чисельності наявних працівників, особливо молодих. Від 2011 до 2030 рр. кількість населення працездатного віку зменшиться на 24%, незважаючи на збільшення пенсійного віку для жінок, і становитиме 55 тис. осіб у 2030 р.
 
Чисельність молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 36% упродовж 2011-2030 рр. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в місті. У 2011 р. медіанний вік жінок і чоловіків становив 44 і 36 років, а у 2030 р. становитиме 49 років для жінок та 41 рік для чоловіків.
 
Соціальне та фінансове навантаження на частину населення, яка працює, збільшиться, оскільки їй доведеться утримувати більшу кількість осіб непрацездатного віку. У 2011 р. на 100 осіб працездатного віку припадало 73 особи непрацездатного віку (літніх людей та дітей). У 2030 р. на 100 осіб працездатного віку вже припадатиме 79 осіб непрацездатного віку, незважаючи на збільшення пенсійного віку жінок.
 
Файли: 
Демографічний прогноз до 2030 року для Нікополя