Методичні рекомендації з демографічного прогнозування, НАДУ

Методичні рекомендації підготовані для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Вони містять опис мети і завдань навчального модуля «Демографічне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
 
Демографічне прогнозування може відбуватись на основі різних методів (найпоширеніші з них наведено в навчальному посібнику «Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування»). У цих методичних рекомендаціях слухачам пропонується оволодіти практичними навичками з використання моделі демографічного прогнозування, що побудована за когортно-компонентним методом.
 
Нагадаємо, що демографічні прогнози дають важливу інформацію для ухвалення на різних рівнях та в різних сферах суспільного життя державно-управлінських рішень. Передбачення щодо динаміки чисельності населення, його статево-вікової структури — основа для визначення стратегічних напрямів розвитку країни, її адміністративно-територіальних одиниць, формування державної політики у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, сімейно-шлюбних відносин, молодіжної, міграційної політики тощо. Чисельність населення за його контингентами використовується для однорічного та багаторічного бюджетного планування, зокрема визначення потенційних доходів від сплати податків та зборів, розрахунку реальної потреби населення в медичних та освітніх закладах і послугах та ін.
 
Демографічні прогнози дають змогу завчасно передбачити суспільні загрози, пов’язані з негативними змінами демографічної ситуації, та розробити запобіжні заходи державної політики. Завдяки передбаченню та оцінюванню потенційної пропозиції робочої сили, зміни демографічного навантаження на зайняте населення в майбутньому стає можливим заздалегідь визначити напрями реформування системи соціального та пенсійного забезпечення. Для України та її адміністративно-територіальних одиниць прогнозування параметрів майбутнього демографічного розвитку дає змогу підвищити ефективність державного інвестування у відтворення населення в контексті подолання негативних наслідків демографічної кризи в Україні.