Економічний прогноз до 2017 року для Львова

В оприлюдненому звіті, робота над яким тривала протягом двох років, подано економічний прогноз, а також проаналізовано структуру економіки міста та чинники, що впливають на динаміку окремих видів економічної діяльності. Звіт містить аналіз очікуваних змін зовнішньоекономічного середовища та прогноз для різних видів економічної діяльності в місті, а також прогноз зайнятості й сукупного фонду оплати праці.
 
Львів має відносно добре диверсифіковану економіку, зорієнтовану на сферу послуг. Як і в більшості великих міст, добувна промисловість та сільське господарство становлять незначну частку в економіці. Частка освіти в зайнятості є значною, що відображає концентрацію вищих навчальних закладів у Львові.
 
На економічний прогноз для будь-якого міста впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. До зовнішніх належать: загальний стан світової економіки, економічний прогноз для інших країн, які є основними торговельними партнерами України, економічний прогноз для України загалом, а також економічний прогноз для окремих важливих галузей.
 
«Важливою складовою економічного прогнозу є демографічна складова. У прогнозований період кількість молоді буде зменшуватись, і це призведе до зменшення випуску в галузі освіти, але в той же час збільшуватиметься кількість населення віком до 10 та від 60 років. Загалом же кількість населення у Львові зростатиме, і це позитивно позначиться на сферах послуг та торгівлі», – зазначив Пол Дарбі, директор проекту РЕОП.
 
Економічний прогноз для Львова до 2017 року можна завантажити за цим посиланням.
 
Файли: 
Економічний прогноз для Львова