Методичні рекомендації з економічного прогнозування, НАДУ

Методичні рекомендації підготовані для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Вони містять опис мети і завдань навчального модуля «Економічне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.

Обґрунтоване економічне прогнозування є важливою передумовою розроблення реалістичних стратегій територіального розвитку. Попри перші успіхи в розробленні стратегій розвитку територій в Україні (міст, областей, районів), вони ще не стали реальними інструментами розвитку. Однією з головних причин такого стану є недостатня обґрунтованість стратегій, неврахування в них комплексного впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, особливо у середньо- та довгостроковій перспективі. Завдання економічного прогнозування в такій ситуації — забезпечити взаємозв’язок показників економічного розвитку з соціальними індикаторами, надати дані для передбачення обсягів фінансових надходжень, потрібних для досягнення встановлених стратегічних цілей.

Основною метою навчального модуля з економічного прогнозування є ознайомлення державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з методологічним і методичним інструментарієм для розроблення економічних прогнозів. Ці  знання потрібні для розвитку стратегічного економічного мислення сучасних управлінців, що передбачає комплексне осмислення тенденцій і закономірностей економічних процесів, поєднання теоретичних знань з практичними навичками, подолання стереотипних суджень про відірваність економічних прогнозів від реалій. У цьому контексті рівень професійної підготовки сучасних управлінців зумовлює ефективність функціонування економічних систем на макро- і мезорівнях, а відтак — перспективи розвитку міста, області, країни.

Посилання для завантаження:

1. Методичні рекомендації з економічного прогнозування

2. Посібник з економічного прогнозування