Методичні рекомендації з бюджетного прогнозування, НАДУ

Методичні рекомендації підготовані для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Вони містять опис мети і завдань навчального модуля «Бюджетне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
 
Бюджетне прогнозування, що передбачає аналіз та оцінювання фінансових надходжень і витрат, виявлення вузлових проблем та визначення майбутніх тенденцій у цій сфері, дає змогу спрогнозувати реальний стан бюджету області (міста) та прийняти раціональні рішення щодо його формування та використання.

Саме бюджетні прогнози мають бути базовими під час визначення завдань та розроблення показників бюджету на плановий рік з метою узгодження тактичних завдань та стратегічних цілей розвитку певної території. Завдяки бюджетним прогнозам визначають фінансові можливості області (міста), актуальні проблеми, можуть бути поставлені та досягнуті реальні завдання й цілі. У таких прогнозах можуть бути різні варіанти впливу на бюджет зовнішніх і внутрішніх чинників майбутнього соціально-економічного розвитку.
 
Методичні рекомендації мають на меті закріпити набуті знання щодо науково обґрунтованого бюджетного прогнозування розвитку міст і областей та оволодіння слухачами практичними навичками з використання моделі бюджетного прогнозування у програмі MS Excel.
 
Посилання для завантаження:
1. Методичні рекомендації з бюджетного прогнозування
2. Посібник з бюджетного прогнозування