Посібник з бюджетного прогнозування

Фахівці Проекту РЕОП разом з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) розробили навчальний посібник «Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування».
 
Навчальний посібник є третім у серії навчально-методичних матеріалів щодо демографічного, економічного, бюджетного прогнозування та бенчмаркінгу, підготованих у межах Проекту РЕОП.
 
Бюджетне прогнозування відіграє значну роль у бюджетному процесі, оскільки допомагає визначати обсяг доходів бюджетів усіх рівнів та резерви їх росту. Завдяки бюджетному прогнозуванню можна обґрунтовувати обсяги бюджетних видатків, розробляти рекомендації щодо оптимізації управлінських рішень, які приймаються з урахуванням даних прогнозу.
 
Однак, зараз в Україні повною мірою не використовується арсенал методів прогнозування, які дають можливість передбачати майбутній розвиток територій. Наслідком цього часто є неузгодженість потреб ресурсного забезпечення планів і програм зі щорічними бюджетними можливостями відповідних міст чи областей.
 
Оскільки застосування прогнозування в управлінні територіальним розвитком вимагає певних знань, умінь та навичок, необхідно здійснювати підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з бюджетного прогнозування. Фахівці мають навчитися прогностично обґрунтувати управлінські рішення, які стосуються розвитку територій на регіональному та місцевому рівнях. Саме на це спрямований новий посібник з бюджетного прогнозування, рекомендований Міністерством освіти і науки України.
 
Нагадаємо, що 7 жовтня в Національній академії державного управління відбулося відкриття пілотного курсу факультативної навчальної дисципліни «Прогнозування розвитку територій».
 
Завантажити посібник Ви можете за цим посиланням.