Методичні рекомендації з СЕО, НАДУ

Методичні рекомендації підготовані для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Вони містять опис мети і завдань навчального модуля «Стратегічна екологічна оцінка», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.

Зміст навчальної дисципліни «Стратегічна екологічна оцінка» розкриває теоретичні засади СЕО,  зокрема тлумачення основних понять, принципи застосування, цілі й завдання СЕО та загальну характеристику процесу.

Значну увагу в цих методичних рекомендаціях приділено оцінюванню СПП і звітам про СЕО, методології та методам СЕО, оцінці екологічної ситуації в регіоні, оцінці впливу СПП на довкілля, залученню заінтересованих сторін і підготовці проектів звітів про СЕО.

Посилання для завантаження:
1. Методичні рекомендації з СЕО
2. Посібник з СЕО
 
Файли: 
Методичні рекомендації з СЕО, НАДУ