Посібник зі стратегічної екологічної оцінки (CЕО)

Експерти Проекту РЕОП спільно з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) розробили навчальний посібник «Стратегічна екологічна оцінка» (СЕО).
 
Екологічна оцінка є одним з інструментів реалізації екологічної політики. Вона заснована на простому принципі: легше виявити та запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії провадження. Системи екологічної оцінки планованої діяльності використовуються практично в усіх країнах світу і багатьма міжнародними організаціями як превентивний інструмент екологічної політики.
 
Протокол про СЕО був підписаний у травні 2003 році в Києві на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи». Україна також підписала Протокол про СЕО, але досі не ратифікувала його.
 
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи стратегічної екологічної оцінки, можливості та переваги СЕО, вигоди та витрати від застосування СЕО, принципи застосування СЕО, зв’язок СЕО зі стратегічним плануванням, методологію проведення СЕО та основні методи СЕО.
 
Проведення СЕО вимагає конкретних знань, умінь та навичок. Тому в Україні необхідно здійснювати відповідну підготовку держслужбовців і студентів вищих навчальних закладів, які обрали цей напрямок освіти. Саме з такою метою створювався навчальний посібник «Стратегічна екологічна оцінка».
 
Він також стане в нагоді всім тим, хто виявляє інтерес до стратегічної екологічної оцінки, у тому числі, науковцям і представникам громадських екологічних організацій.
 
Посібник можна завантажити за цим посиланням.