Наглядова рада

Для посилення участі та відповідальності на місцях, Проект РЕОП (надалі – Проект) за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (КАМР) засновує колегіальний орган стратегічного управління Проектом під назвою Наглядова рада Проекту (НРП), засідання якої скликатимуться раз на рік.
У НРП співголовуватимуть Канадський директор Проекту – уповноважений представник Канадської Виконавчої Агенції (КВА), уповноважений представник Міністерства економіки України. Також НКР на циклічній основі включатиме представників з Посольства Канади в Україні, представників місцевих органів влади областей та міст, охоплених в межах Проекту, та місцевих організацій, включаючи уповноважених представників КВА.
Функції Секретаріату НРП виконуватиме КВА.
 
Мета Наглядової ради Проекту
Наглядова Рада Проекту (НРП) створюється для визначення загального спрямування та стратегічних пріоритетів діяльності Проекту РЕОП. НРП слугує механізмом інформаційного обміну, координації діяльності,  аналізу процесу реалізації Проекту, затвердження робочих планів, обговорення проблемних питань та стратегії подолання ризиків, а також здійснення стратегічного управління реалізацією Проекту РЕОП. 
 
Членство в Наглядові раді Проекту
До складу НРП входять: представник Відділу технічної співпраці Посольства Канади в Україні; Канадський директор Проекту, який представляє Конференційної Ради Канади (КРК); уповноважена особа Федерації канадських муніципалітетів (ФКМ); Директор Проекту в Україні; уповноважені представники Міністерства економіки України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України; уповноважений представник Національної академії державного управління при Президентові України; уповноважені представники кожної із областей та міст, які охоплені в межах Проекту (кожен з яких, за необхідності, може призначати свого представника). Канадський Директор Проекту співголовуватиме в НРП разом із уповноваженим представником Міністерства Економіки. В НРП існуватимуть лише два групові голоси: один голос належить КАМР, інший – українським партнерам Проекту. Рішення НРП приймаються шляхом досягнення консенсусу. В разі необхідності проведення голосування, враховуватимуться тільки два голоси. Члени, які не входять до жодної із груп, мають статус спостерігачів.
Членами НРП можна стати на запрошення КАМР. Членство в НРП є добровільним, що визначено в Проекті. Зміни до складу НРП вноситимуться за поданням членів НРП та остаточно затверджуватимуться рішенням КАМР.
 
Файл: 
Положення про Наглядову раду