Науковцям

Проект міжнародної технічної допомоги “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України” (Проект РЕОП) спрямовано на розбудову спроможності обласних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад до планування місцевого економічного розвитку з використанням інструментів кількісного аналізу та прогнозування.
 
Проект розрахований на п’ять років: з березня 2010 року по лютий 2015 року. Географія діяльності Проекту охоплює Дніпропетровську та Львівську області. Учасниками Проекту РЕОП є міста Львів, Дрогобич та Червоноград у Львівській області, а також міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг та Нікополь y Дніпропетровській області.
 
Бенефіціарами Проекту на центральному рівні є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а реципієнтом на центральному рівні – Національна академія державного управління при Президентові України. На місцевому рівні проект співпрацює із Дніпропетровською та Львівською обласними державними адміністраціями та з виконавчими органами міських рад міст-учасників Проекту.
 
Використання інструментів кількісного аналізу та прогнозування є невід’ємною складовою планування місцевого економічного розвитку, оскільки дозволяє ідентифікувати потенційні можливості та загрози для реалізації стратегічних цілей міст чи областей та оцінити наявні для їх досягнення ресурси та обмеження. До основних інструментів планування місцевого економічного розвитку належать: порівняльний аналіз (бенчмаркінг), а також демографічне, економічне та фіскальне прогнозування.
 
Порівняльний аналіз
Бенчмаркінг або порівняльний аналіз соціально-економічних показників міст та областей застосовується на ранніх етапах планування місцевого економічного розвитку для визначення його стратегічних цілей.  Він дозволяє визначити основні чинники економічного розвитку міста чи області  у таких сферах як врядування, бізнес-середовище, трудовий потенціал, інфраструктура та основні фонди, екологічна ситуація. Бенчмаркінг дає можливість ідентифікувати конкурентні переваги щодо забезпеченості природними та людськими ресурсами, капіталом та технологіями.
 
Демографічне, економічне та фіскальне прогнозування
Майбутня кількість та структура населення визначають пропозицію робочої сили та попит на товари та послуги в межах міста чи області. Прогноз обсягу потенційного випуску формується на основі демографічного прогнозу та дозволяє оцінити яким є базовий сценарій розвитку місцевої економіки, та як він може бути змінений методами економічної політики.
Реалізація економічної стратегії не можлива без бюджетного забезпечення, тому фіскальне прогнозування є останнім етапом кількісного аналізу чинників місцевого економічного розвитку. Прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів здійснюється на основі їх наявної структури з врахуванням результатів демографічного та економічних прогнозу. Воно дає змогу оцінити обсяг грошових ресурсів, що можуть бути використані у майбутньому для реалізації стратегій економічного розвитку, і таким чином зробити їх більш реалістичними.
 
Результати досліджень будуть представлені у комплексних аналітичних звітах, що охоплюватимуть основні питання економічного розвитку міст та областей, що беруть участь у проекті РЕОП. Водночас дослідницькі напрацювання Проекту будуть покладені в основу розробки та впровадження спеціалізованих навчальних курсів у Національній академії державного управління при Президентові України. Передбачається, що ці курси стануть невід’ємною частиною магістерської програми та програми з підвищення кваліфікації керівних кадрів у межах академії.
 
Виконавцем Проекту РЕОП є Конференційна рада Канади (www.conferenceboard.ca) – найбільша неприбуткова організація Канади, що займається прикладними дослідженнями y сфері публічної політики, економічного розвитку та людських ресурсів. Проект здійснюється за фінансування Уряду Канади.