Органам влади

Проект міжнародної технічної допомоги “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України” (Проект РЕОП) спрямовано на розбудову спроможності обласних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад до планування місцевого економічного розвитку з використанням інструментів кількісного аналізу та прогнозування.
 
Проект розрахований на п’ять років: з березня 2010 року по лютий 2015 року. Географія діяльності Проекту охоплює Дніпропетровську та Львівську області. Учасниками Проекту РЕОП є міста Львів, Дрогобич та Червоноград у Львівській області, а також міста Дніпропетровськ, Кривий Ріг та Нікополь y Дніпропетровській області.
 
Бенефіціарами Проекту на центральному рівні є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а реципієнтом на центральному рівні – Національна академія державного управління при Президентові України. На місцевому рівні проект співпрацює із Дніпропетровською та Львівською обласними державними адміністраціями та з виконавчими органами міських рад міст-учасників Проекту.
 
Оцінка потреб та розбудова спроможності
На першому етапі реалізації Проекту РЕОП передбачається оцінка потреб щодо розбудови спроможності його партнерів на рівні областей та міст. За результатами такої оцінки буде проведено серію теоретичних i практичних семінарів із використання інструментів кількісного аналізу та прогнозування у процесі планування місцевого економічного розвитку для фахівців обласних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад, що беруть участь у реалізації проекту. Тематика навчальних курсів охоплюватиме такі інструменти кількісного аналізу, як бенчмаркінг, демографічне, економічне та фіскальне прогнозування.
 
Оцінка конкурентоздатності та прогнозування розвитку
Одночасно з проведенням навчань Проект РЕОП ініціюватиме процес збору та аналізу статистичної інформації в містах та областях, де здійснюється його реалізація. Зібрані дані будуть використані для оцінки конкурентоздатності областей та міст-партнерів проекту, а також розробки і тестування моделей демографічного, економічного та фіскального прогнозування. Відповідні прогнози будуть розроблені для кожної з областей та міст, що беруть участь у реалізації даного Проекту.
 
Аналіз потенційних можливостей та загроз
Після проведення навчань із використання інструментів кількісного аналізу та прогнозування у  процесі планування місцевого економічного розвитку консультанти Проектy РЕОП спільно з фахівцями обласних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад здійснять аналіз потенційних можливостей та загроз для економічного розвитку областей і міст, що є його учасниками. Такий аналіз базуватиметься на результатах бенчмаркінгу, що дасть змогу визначити конкурентні переваги ввідповідних області чи міста, і враховуватиме результати демографічного, економічного та фіскального передбачень. Дослідження будуть представлені у вигляді аналітичних звітів, підготовлених у межах Проекту для кожної з областей та міст-учасників проекту.
 
Консультації з громадськістю та оновлення стратегій
На завершальній стадії реалізації Проекту РЕОП підготовлені ним аналітичні звіти стануть основою для проведення консультацій із зацікавленими сторонами та громадськістю щодо пріоритетів економічного розвитку міст Дніпропетровської та Львівської областей. За результатами досліджень і консультацій Проект спільно з областями та містами-учасниками оновить наявні в них стратегії та плани економічного розвитку. Водночас здобутки Проекту у розбудові спроможності представників місцевих органів влади буде інституціоналізовано шляхом розробки та впровадження спеціалізованих навчальних курсів у Національній академії державного управління при Президентові України. Передбачається, що ці курси стануть невід’ємною частиною магістерської програми та програми з підвищення кваліфікації керівних кадрів у межах академії.
 
Виконавцем Проекту РЕОП є Конференційна рада Канади (www.conferenceboard.ca) – найбільша неприбуткова організація Канади, що займається прикладними дослідженнями y сфері публічної політики, економічного розвитку та людських ресурсів. Проект здійснюється за фінансування Уряду Канади.