Продукти

Демографія
Посібник з демографічного прогнозування
Видання стане в нагоді кожному, хто розроблятиме різноманітні аналітичні, програмні та прогнозні документи з демографічних питань.
Методичні рекомендації з демографічного прогнозування, НАДУ
містять опис мети і завдань навчального модуля «Демографічне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
Демографічний прогноз до 2030 року для Львівської області
У прогнозі середня очікувана тривалість життя жінок у Львівській області зростає з 77,2 років у 2010 р. до 80,2 років у 2030 р., а чоловіків — з 67,2 до 70,0. Таким чином, передбачено, що різниця між середньою очікуваною тривалістю життя чоловіків і жінок залишиться майже незмінною.
Демографічний прогноз до 2030 року для Кривого Рогу
Незважаючи на певне зростання сумарного коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Кількість новонароджених зменшиться з 7 002 немовлят у 2010 р. до 4 651 немовляти у 2030 р.
Демографічний прогноз до 2030 року для Нікополя
Попри більшу середню очікувану тривалість життя, вищий коефіцієнт народжуваності та покращення сальдо міграції, чисельність населення до 2030 року зменшиться на 21,2%.
Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровська
Згідно з прогнозом, середня тривалість життя жінок у Дніпропетровську зростає з 75,2 років у 2010 р. до 76,8 років у 2030 р., а чоловіків — з 65,6 до 68,8.
Демографічний прогноз до 2030 року для Дрогобича
У звіті проаналізовано поточну демографічну ситуацію в Дрогобичі, подано довгостроковий демографічний прогноз до 2030 року та запропоновано рекомендації щодо покращення демографічної ситуації в місті. 
Демографічний прогноз до 2030 року для Червонограда
Кількість дітей шкільного віку збільшуватиметься до 2024 року. Відтак кількість дітей шкільного віку знову зменшиться, але показник залишиться вищим, ніж у 2011 р.
Демографічний прогноз до 2030 року для Львова
Показник середньої очікуваної тривалості життя у Львові вищий за середній показник в Україні та наближається до показників у Польщі та Європі. Загалом, у середньому львів’яни живуть на 6 років більше, ніж українці, а до 2030 р. ця різниця збільшиться до 9 років.
Демографічний прогноз до 2030 року для Дніпропетровської області
Поступове покращення якості життя позитивно вплинуло на розвиток демографічної ситуації в Дніпропетровській області, зокрема спричинило збільшення тривалості життя упродовж останніх 10 років.
Історія успіху Проекту РЕОП: прогнозування розвитку територій
Для кожного з партнерів Проекту було розроблено демографічний, економічний та бюджетний прогнози, а також підготовано кадри, готові працювати з прогнозними моделями.
Інструкція з демографічного прогнозування. Модель для областей.

Інструкція охоплює моделі для Львівської та Дніпропетровської областей.

Інструкція з демографічного прогнозування. Модель для місцевого рівня
Інструкція охоплює моделі для міст Львівської та Дніпропетровської областей.
Економіка
Посібник з економічного прогнозування
У цьому навчальному посібнику розглянуто як теоретичні основи, так і практичні підходи для здійснення економічного прогнозування розвитку територій.
Методичні рекомендації з економічного прогнозування, НАДУ
містять опис мети і завдань навчального модуля «Економічне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
Економічний прогноз до 2017 року для Червонограда
Очікується, що від 2014 до 2017 рр. середньорічне зростання реального випуску міста становитиме 2,6%. Ця перспектива зростання значною мірою залежатиме від зростання в найбільших секторах міста.
Економічний прогноз до 2017 року для Львівської області
Львівська область має відносно добре диверсифіковану економіку. Незважаючи на це, упродовж історичного періоду область продемонструвала високий рівень економічної нестабільності. Щоб зменшити її ступінь, експерти рекомендують..
Економічний прогноз до 2017 року для Нікополя
У звіті подано економічний прогноз для Нікополя до 2017 р., а також проаналізовано структуру економіки міста та чинники, що впливають на динаміку певних видів економічної діяльності.
Економічний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська
Фахівці Проекту РЕОП розробили економічний прогноз для Дніпропетровська до 2017 року та представили рекомендації щодо подальшого економічного розвитку міста.
Економічний прогноз до 2017 року для Львова
Результати економічного прогнозу до 2017 року свідчать про те, що внаслідок зменшення кількості школярів та студентів, попит на послуги освіти в місті зменшуватиметься.
Економічний прогноз до 2017 року для Дрогобича
Дрогобич має значний, але практично не реалізований туристичний потенціал. Тому владі Дрогобича варто розробити ...
Економічний прогноз до 2017 року для Кривого Рогу
Результати економічного прогнозу до 2017 року для Кривого Рогу, розроблений в межах Проекту РЕОП, свідчать про те, що місто має позитивні середньострокові перспективи економічного зростання.
Кластерний аналіз економіки Кривого Рогу
За результатами аналізу конкурентоспроможності найбільш перспективними для розвитку та підтримки з боку міської влади як пріоритетні були обрані будівельний кластер і кластер ІТ- та бізнес-послуг.
Кластерний аналіз економіки Нікополя
Незважаючи на моноструктурний характер економіки міста та дуже обмежений потенціал до формування кластерів, найбільш перспективним для розвитку було обрано кластер туризму.
Інструкція з користування моделлю економічного прогнозування
Модель економічного прогнозування створено з метою надання містам і областям інструментарію для комплексного бачення поточних і майбутніх економічних змін.
Кластерний аналіз економіки Львова
Експерти Проекту РЕОП проаналізували кластери економіки Львова та дійшли висновку, що найбільш перспективними для розвитку та підтримки з боку міської влади є кластери легкої промисловості і паперу та поліграфії.
Кластерний аналіз економіки Дніпропетровська
Експерти вважають, що в економіці Дніпропетровська є 7 потенційних кластерів. Зокрема, це виробництво гуми та пластика, металургія, машино- та приладобудування, транспорт та логістика, ІТ- та бізнес-послуги,торгівля, фінансові послуги.
Кластерний аналіз економіки Львівської області
Експерти Проекту РЕОП проаналізували кластери економіки Львівської області та з’ясували, що найбільш перспективними для розвитку є ...
Історія успіху Проекту РЕОП: кластерний аналіз
Брак ресурсів не дає можливості органам влади міста чи області зосередитися на розвитку всіх галузей економіки одночасно. Обґрунтовано обрати пріоритети економічного розвитку допомагає кластерний аналіз.
Функціональне обстеження сфери залучення інвестицій для Дрогобича, Червонограда та Дніпропетровської області
Експерти Проекту РЕОП провели інституційний аналіз для українських міст Дрогобича та Червонограда, а також для Дніпропетровської області та надали для них відповідні рекомендації.
Інвестпропозиції для Львова, Кривого Рогу та Дніпропетровська та інструкція з підготування таких пропозицій
Для того, щоб підготувати успішну інвестиційну пропозицію, фахівці рекомендують керуватися особливостями конкретної бізнес-ідеї та інформаційними потребами цільової аудиторії.
Економічний прогноз до 2017 року для Дніпропетровської області
Звіт містить аналіз структури економіки області та аналіз очікуваних змін зовнішньоекономічного середовища, прогноз для різних видів економічної діяльності і прогноз зайнятості та сукупного фонду оплати праці, а також рекомендації щодо підтримки економічного розвитку області.
Фінанси
Посібник з бюджетного прогнозування
Навчальний посібник є третім у серії навчально-методичних матеріалів щодо демографічного, економічного, бюджетного прогнозування та бенчмаркінгу, підготованих у межах Проекту РЕОП.
Методичні рекомендації з бюджетного прогнозування, НАДУ
містять опис мети і завдань навчального модуля «Бюджетне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
Інструкція з користування моделлю бюджетного прогнозування
Модель бюджетного прогнозування створено з метою надання містам і областям інструментарію для комплексного бачення поточних і майбутніх економічних та демографічних змін під час здійснення ними бюджетного планування.
Історія успіху Проекту РЕОП: гендерне бюджетування
Проект РЕОП здійснив гендерний аналіз бюджетів територіальних громад міст Львова і Кривого Рогу та провів серію тренінгів з гендерного бюджетування для посадовців.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Дрогобича
Бюджетне прогнозування відіграє значну роль у бюджетному процесі, оскільки допомагає визначати обсяг доходів бюджетів усіх рівнів та резерви їх росту.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Червонограда
Експерти Проекту РЕОП підготували й оприлюднили бюджетний прогноз до 2017 року для міста Червонограда, який базується на результатах демографічного та економічного прогнозів.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Кривого Рогу
Експерти Проекту РЕОП розробили бюджетний прогноз до 2017 року для Кривого Рогу, який базується на результатах демографічного та економічного прогнозів.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Львова
Відповідно до демографічного прогнозу, чисельність дітей шкільного віку в місті поступово збільшуватиметься ― з72,8 тис. осіб у 2014 році до свого пікового значення 85,8 тис. осіб у 2025 році.
Гендерний аналіз бюджету міста Кривого Рогу
Метою проведення гендерного аналізу бюджету є сприяння реалізації рівних економічних прав та можливостей для жінок і чоловіків, що дасть можливість їм брати однакову участь в економічній та соціальній сферах міста.
Гендерний аналіз бюджету міста Львова
Гендерний аналіз був зроблений на основі даних ГУ статистики у Львівській області, а також даних звітів про виконання місцевих бюджетів.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська
Дніпропетровськ був донором системи вирівнювання останні 10 років. Результати бюджетного прогнозу свідчать, що місто залишатиметься донором і надалі, аж до 2017 року.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Нікополя
Фахівці рекомендували владі міста, поміж іншого, розробити систему податкових пільг для стимулювання виробництва. Це особливо важливо для таких пріоритетних галузей, як сфера виробництва феросплавів.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Львівської області
Експерти зазначають, що за період 2005–2012 років ІСЦ змінювався в середньому на 12,7 % щороку, тоді як мінімальна зарплата зростала на 23,0 %, а номінальної середня заробітна плата ― на 22,5 %. Що ж стосується прогнозного періоду, то середня заробітна плата зростатиме такими ж темпами, що й ІСЦ.
Бюджетний прогноз до 2017 року для Дніпропетровської області
Впродовж 2005–2012 років зростання середньої заробітної плати в Дніпропетровській області перевищувало темпи інфляції. Однак, в період до 2017 року зростання мінімальної заробітної плати дорівнюватиме темпу зростання ІСЦ, тобто фактично залишатиметься на рівні нуля.
Бенчмаркінг
Посібник з бенчмаркінгу територій
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні напрацювання фахівців з питань бенчмаркінгу і подано ряд теоретичних положень та практичних інструментів, які можуть використовуватися в практиці планування розвитку територій.
Методичні рекомендації з бенчмаркінгу, НАДУ
містять опис мети і завдань навчального модуля «Бенчмаркінг», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
Бенчмаркінг ефективності функціонування житлово-комунального господарства міст України
Це дослідження є результатом майже дворічної співпраці Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Проекту РЕОП.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Червонограда
У цьому звіті відображено поточний рівень конкурентоспроможності Червонограда порівняно з п’ятьма вітчизняними та зарубіжними містами-аналогами на основі наявних джерел інформації.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Дрогобича
Для порівняння конкурентоспроможності Дрогобича були обрані три українські міста (Лисичанськ, Кам’янець-Подільський, Коломия) та чотири закордонних (Пардубіце, Чехія; Шверін, Німеччина; Плоцьк, Польща; Ухта, Росія).
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Львівської області
Львівщина продемонструвала хороші результати за одними показниками, та погані ― за іншими.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Дніпропетровської області
У деяких сферах Дніпропетровська область є конкурентоспроможною, але в кількох інших є можливості для покращення.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Львова
В умовах зростання глобалізації економіки Львів має бути конкурентоспроможним не лише серед міст України, а також серед міст, що є лідерами в сучасному світі, щоб приваблювати й утримувати людей, бізнес та інвестиції.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Дніпропетровська
Спеціалісти Проекту РЕОП порівняли його з 7 вітчизняними та зарубіжними містами-аналогами за допомогою інструменту бенчмаркінгу й розробили рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності міста.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Кривого Рогу
Спеціалісти Проекту РЕОП визначили сильні та слабкі сторони міста шляхом порівняння його рівня конкурентоспроможності з вітчизняними та зарубіжними містами за допомогою інструменту бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг конкурентоспроможності Нікополя
Місто Нікополь увійшло до переліку українських міст, які були порівняні з містами-аналогами за допомогою бенчмаркінгу конкурентоспроможності фахівцями Проекту РЕОП.
Історія успіху Проекту РЕОП: бенчмаркінг
Бенчмаркінг це порівняльний аналіз показників розвитку, що дає можливість ідентифікувати та запозичити стандарти і методи роботи найбільш успішних організацій, міст, регіонів і країн.
Інструкція з проведення бенчмаркінгу ефективності міст та областей України
У цій інструкції висвітлено процес проведення бенчмаркінгу ефективності міст та областей України.
Інше
Методичні рекомендації з СЕО, НАДУ
містять опис мети і завдань навчального модуля «Стратегічна екологічна оцінка», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
Профіль міста Львів
У профілі міста Львів представлений загальний огляд демографії, економіки, фінансів та інших факторів, що впливають на якість життя населення. Точна і детальна інформація про місто була зібрана з різних джерел і проаналізована канадськими експертами та українськими консультантами.
Профіль міста Нікополь
У профілі міста Нікополь представлений загальний огляд демографії, економіки, фінансів та інших факторів, що впливають на якість життя населення. Точна і детальна інформація про місто була зібрана з різних джерел і проаналізована канадськими експертами та українськими консультантами.
Профіль міста Кривий Ріг
У профілі міста Кривий Ріг представлений загальний огляд демографії, економіки, фінансів та інших факторів, що впливають на якість життя населення. Точна і детальна інформація про місто була зібрана з різних джерел і проаналізована канадськими експертами та українськими консультантами.
Профіль міста Дрогобич
У профілі міста Дрогобич представлений загальний огляд демографії, економіки, фінансів та інших факторів, що впливають на якість життя населення. Точна і детальна інформація про місто була зібрана з різних джерел і проаналізована канадськими експертами та українськими консультантами.
Профіль міста Дніпропетровськ
У профілі міста Дніпропетровськ представлений загальний огляд демографії, економіки, фінансів та інших факторів, що впливають на якість життя населення. Точна і детальна інформація про місто була зібрана з різних джерел і проаналізована канадськими експертами та українськими консультантами.
Профіль міста Червоноград
У профілі міста Червоноград представлений загальний огляд демографії, економіки, фінансів та інших факторів, що впливають на якість життя населення.
Профіль Дніпропетровської області

Профіль Дніпропетровської області є спільним продуктом проектів РЕОП та МЕРМ. Цікаві факти про Дніпропетровську область, точна і детальна інформація  були зібрані з різних джерел і проаналізована українськими фахівцями. 

Посібник зі стратегічної екологічної оцінки (CЕО)
Експерти Проекту РЕОП спільно з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) розробили навчальний посібник «Стратегічна екологічна оцінка» (СЕО).
Методичний посібник "Стратегічна екологічна оцінка"
В посібнику міститься інформація про міжнародне законодавство у сфері СЕО, досвід Канади в проведенні СЕО та наведені приклади проведення СЕО в Україні.
Історія успіху Проекту РЕОП: стратегічна екологічна оцінка
У межах Проекту РЕОП уперше в Україні було здійснено СЕО Стратегій розвитку Дніпропетровської та Львівської областей.
Історія успіху Проекту РЕОП: профілі міст
Продовжуємо серію публікацій про історії успіху Проекту РЕОП. Цього раз розповідаємо про пригоди профілів міст.
Історії успіху Проекту РЕОП: співпраця з НАДУ
Цієї публікацією ми розпочинаємо серію історій успіху Проекту РЕОП. Перша з них висвітлює результати співпраці Проекту з Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ).