Продукти: Економіка

4.09.2014
Посібник з економічного прогнозування
У цьому навчальному посібнику розглянуто як теоретичні основи, так і практичні підходи для здійснення економічного прогнозування розвитку територій.
14.10.2014
Методичні рекомендації з економічного прогнозування, НАДУ
містять опис мети і завдань навчального модуля «Економічне прогнозування», тематичний план, рекомендації до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання слухачами індивідуального навчально-практичного завдання.
4.03.2015
Інвестпропозиції для Львова, Кривого Рогу та Дніпропетровська та інструкція з підготування таких пропозицій
Для того, щоб підготувати успішну інвестиційну пропозицію, фахівці рекомендують керуватися особливостями конкретної бізнес-ідеї та інформаційними потребами цільової аудиторії.
25.09.2014
Кластерний аналіз економіки Кривого Рогу
За результатами аналізу конкурентоспроможності найбільш перспективними для розвитку та підтримки з боку міської влади як пріоритетні були обрані будівельний кластер і кластер ІТ- та бізнес-послуг.
26.12.2014
Докладніше
Кластерний аналіз економіки Дніпропетровська
Експерти вважають, що в економіці Дніпропетровська є 7 потенційних кластерів. Зокрема, це виробництво гуми та пластика, металургія, машино- та приладобудування, транспорт та логістика, ІТ- та бізнес-послуги,торгівля, фінансові послуги.
20.08.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Львова
Результати економічного прогнозу до 2017 року свідчать про те, що внаслідок зменшення кількості школярів та студентів, попит на послуги освіти в місті зменшуватиметься.
7.10.2014
Кластерний аналіз економіки Нікополя
Незважаючи на моноструктурний характер економіки міста та дуже обмежений потенціал до формування кластерів, найбільш перспективним для розвитку було обрано кластер туризму.
22.05.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Червонограда
Очікується, що від 2014 до 2017 рр. середньорічне зростання реального випуску міста становитиме 2,6%. Ця перспектива зростання значною мірою залежатиме від зростання в найбільших секторах міста.
22.01.2015
Докладніше
Кластерний аналіз економіки Львівської області
Експерти Проекту РЕОП проаналізували кластери економіки Львівської області та з’ясували, що найбільш перспективними для розвитку є ...
25.05.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Львівської області
Львівська область має відносно добре диверсифіковану економіку. Незважаючи на це, упродовж історичного періоду область продемонструвала високий рівень економічної нестабільності. Щоб зменшити її ступінь, експерти рекомендують..
22.02.2015
Докладніше
Історія успіху Проекту РЕОП: кластерний аналіз
Брак ресурсів не дає можливості органам влади міста чи області зосередитися на розвитку всіх галузей економіки одночасно. Обґрунтовано обрати пріоритети економічного розвитку допомагає кластерний аналіз.
4.09.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Дрогобича
Дрогобич має значний, але практично не реалізований туристичний потенціал. Тому владі Дрогобича варто розробити ...
10.11.2014
Інструкція з користування моделлю економічного прогнозування
Модель економічного прогнозування створено з метою надання містам і областям інструментарію для комплексного бачення поточних і майбутніх економічних змін.
1.06.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Нікополя
У звіті подано економічний прогноз для Нікополя до 2017 р., а також проаналізовано структуру економіки міста та чинники, що впливають на динаміку певних видів економічної діяльності.
26.02.2015
Докладніше
Функціональне обстеження сфери залучення інвестицій для Дрогобича, Червонограда та Дніпропетровської області
Експерти Проекту РЕОП провели інституційний аналіз для українських міст Дрогобича та Червонограда, а також для Дніпропетровської області та надали для них відповідні рекомендації.
4.09.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Кривого Рогу
Результати економічного прогнозу до 2017 року для Кривого Рогу, розроблений в межах Проекту РЕОП, свідчать про те, що місто має позитивні середньострокові перспективи економічного зростання.
10.12.2014
Кластерний аналіз економіки Львова
Експерти Проекту РЕОП проаналізували кластери економіки Львова та дійшли висновку, що найбільш перспективними для розвитку та підтримки з боку міської влади є кластери легкої промисловості і паперу та поліграфії.
25.07.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська
Фахівці Проекту РЕОП розробили економічний прогноз для Дніпропетровська до 2017 року та представили рекомендації щодо подальшого економічного розвитку міста.
13.05.2014
Економічний прогноз до 2017 року для Дніпропетровської області
Звіт містить аналіз структури економіки області та аналіз очікуваних змін зовнішньоекономічного середовища, прогноз для різних видів економічної діяльності і прогноз зайнятості та сукупного фонду оплати праці, а також рекомендації щодо підтримки економічного розвитку області.